Hevige menstruatie (abnormaal bloedverlies)
Wat verstaat men onder hevige menstruatie (abnormaal bloedverlies)? Dit kan betekenen: tussentijds bloedverlies, bloedverlies na de overgang en bloedverlies na het vrijen. Dit zijn vaak vervelende klachten. Al deze verschillende vormen van bloedverlies hebben mogelijk een andere oorzaak. Wat verstaat men onder hevige menstruatie (abnormaal bloedverlies)? Dit kan betekenen: tussentijds bloedverlies, bloedverlies na de overgang en bloedverlies na het vrijen. Dit zijn vaak vervelende klachten. Al deze verschillende vormen van bloedverlies hebben mogelijk een andere oorzaak op te sporen is meestal aanvullend onderzoek nodig, met name om een beeld te krijgen van de holte van de baarmoeder. Op deze manier kan beoordeeld worden of daar misschien een oorzaak van de hevige menstruatie (abnormaal bloedverlies) aanwezig is. De binnenkant van de baarmoeder kan bekeken worden met een echo, een water-echo of met een kijkbuisje (hysteroscopie). Een uitvoerige uitleg van de verschillende soorten abnormaal bloedverlies en de oorzaak vindt u in onze folder "Abnormaal bloedverlies".
 
Op de themapolikliniek wordt getracht om meteen een oorzaak voor uw klacht te vinden en indien dat mogelijk is deze ook meteen te behandelen. Dat betekent dat u in een korte tijd onderzocht en behandeld wordt en u niet meerdere keren terug hoeft te komen. Deze polikliniek maakt het mogelijk om afspraak, gesprek, onderzoek en behandeling in één bezoek te combineren. In sommige gevallen is het noodzakelijk een nieuwe afspraak te plannen voor de behandeling. U moet bij het maken van een afspraak duidelijk aangeven dat het om een afspraak op de polikliniek abnormaal bloedverlies gaat.
 
Bereikbaarheid
Telefoonnummer locatie Eindhoven/Veldhoven: 040-888 8380
 
Verantwoordelijke specialisten 

Aanvullende informatie
Voor meer informatie over onderzoeken en behandelingen bij abnormaal VBV verwijzen wij u naar de website van de NVOG (Nederlandse Vereniging voor Gynaecologie en Obstetrie), alwaar u de volgende voorlichtingsfolders vindt:

Informatie over de Novasure behandeling vindt u via de volgende link:

De Novasure behandeling wordt in het MMC zowel onder plaatselijke verdoving (op poliklinische OK) als onder algehele anesthesie of met ruggenprik uitgevoerd (op de operatiekamer, dagopname).

Meer informatie

Landelijk onderzoek naar beste behandeling hevige menstruaties 
Meest gestelde vragen en antwoorden over hevig bloedverlies
Trek aan de bel bij hevige menstruaties

Wilt u een afspraak maken of heeft u vragen?

Polikliniek
(040) 888 83 80

Openingstijden 
Maandag tot en met vrijdag
08.30 uur tot 17.00 uur

Routebeschrijving

 

Aanvullende contactinformatie