vrijdag 23 december 2016 Terugroepactie partij Mirena spiraal

Een partij van de Mirena spiraal is teruggeroepen. Hiertoe heeft de Inspectie voor de Gezondheidzorg (inspectie) in overleg met het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) besloten. Het gaat om een partij van de Mirena spiraal die is uitgegeven op of na 27 oktober 2016. Máxima Medisch Centrum heeft alle spiraaltjes waar het om gaat uit de voorraad gehaald.

   

Wat is er aan de hand?
Bij de productie van deze partij, is bij maximaal 200 spiralen een fout gemaakt met de inbrenghuls. Dit kan er toe leiden dat het spiraaltje verkeerd ingebracht wordt bij vrouwen. In Máxima Medisch Centrum wordt na het plaatsen van een spiraaltje meestal een echografie gedaan om de plaats van het spiraaltje te controleren. Na afloop van deze afspraak heeft de vrouw dus meteen zekerheid dat het spiraaltje op de goede plek zit. Mocht u zich toch zorgen maken dan kunt u contact opnemen met de polikliniek Gynaecologie, telefoonnummer (040) 888 83 80.

   

Welk risico is er?

Op het moment dat de inbrenghuls verkeerd in de verpakking zit kan de spiraal te hoog of te laag geplaatst worden. Door een verkeerde plaatsing beschermt de Mirena mogelijk niet goed tegen een zwangerschap. In zeldzame gevallen kan het inbrengen van de spiraal tot een beschadiging van de baarmoeder leiden. De kans dat een spiraal uit deze batch verkeerd geplaatst is, is bijzonder klein. Maar een verkeerde plaatsing heeft mogelijk grote consequenties. Vandaar deze terugroepactie op de gehele partij.

   

In Nederland zijn geen meldingen bekend van verkeerde plaatsing. Na twee meldingen in Noorwegen heeft de firma Bayer onderzoek gedaan naar deze serie en vervolgens melding gedaan aan de autoriteiten.

   

Wat te doen?

  • Vrouwen met een Mirena spiraal met lotnr. TU01DCZ die nog niet is ingebracht, wordt verzocht de spiraal terug te brengen naar de apotheek.
  • Is een Mirena spiraal op of na 27 oktober 2016 door de huisarts ingebracht en is er ter controle geen echo gemaakt? Advies is om dan contact op te nemen met de huisarts. Een controle-echo kan nodig zijn om verkeerde plaatsing uit te sluiten.
  • Voor vrouwen die op of na 27 oktober een Mirena spiraal hebben laten inbrengen en wel een controle-echo hebben gehad, is er geen risico. De spiraal is verder veilig in gebruik.
   

De betrokken patiënten en beroepsgroepen zijn over deze terugroepactie geïnformeerd.

Wilt u een afspraak maken of heeft u vragen?

Polikliniek
(040) 888 83 80

Openingstijden 
Maandag tot en met vrijdag
08.30 uur tot 17.00 uur

Routebeschrijving

 

Aanvullende contactinformatie